Olavi Jantusen vaalikampanjassa mukana, aina luotettava Mänkäri.

Eduskuntavaalit keväällä 2023 ovat erittäin tärkeät Suomen suunnalle!
https://olavijantunen.fi

Vastakkainasetteluun ei ole varaa, ilmastonmuutosta vastaan on tehtävä työtä yhdessä ja kiihkottomasti. Me ihmiset tarvitsemme ravintoa ja ruuan on oltava mahdollisimman hyvää ja ravitsevaa. Kotimaiset ruuan raaka-aineet ovat tarkan valvonnan alla tuotettuja ja lähellä kasvaneita. Niitä valitsemalla perheet voivat hillitä ilmastonmuutosta merkittävästi. Kotimaisen ruuan alkuperään voi luottaa, tiedämme mistä liha, kala, maito, kasvikset, juurekset ja vilja on peräisin. Viljavat pellot ja kalaiset järvet ovat ovat samalla ylisukupolvisen työn taidonnäyte, meidän yhteistä sielunmaisemaa.

Perheen on saatava kotiapua, kun elämäntilanne sitä vaatii. Nopea väliaikaisen avun saaminen luo turvallisuutta ja tasapainoa elämään.

Jokaisella on oikeus tulla huomioiduksi ja kuulluksi, kotona, koulussa ja työpaikalla. Tarvittaessa on on oltava matalan kynnyksen paikkoja, jossa tämä oikeus toteutuu ja josta tarpeen vaatiessa osataan ohjata eteenpäin. Olkaamme ihmisiä toisillemme.

Tarvitaan toimintaa omavoimaisen me-hengen puolesta yksilökeskeisessä ajassa. Tärkeintä ei ole puolue, järjestelmä tai talous. Ne ovat kaikki parhaimmillaan keinoja ja välineitä. Ydin on arvokas ihminen itsessään ja yhteisöissään, tulevaisuuden ihmisen hyvä elämä ja sen edellytykset.

Isänmaallisuus? Minulle se tarkoittaa tervettä ylpeyttä maastamme, juuristamme, kielistämme ja kulttuureistamme. Suomalaisuus on uudistuvaa. Ajan Suomen ja suomalaisten etua yhteistyössä muiden kansojen kanssa, rauhaa ja sopua rakentaen.