Hätätilanteessa apu paikalle nopeasti

Hätätilanteessa tarvittava apu on saatava paikalle mahdollisimman nopeasti.
Rakennetaan pelastuspalvelujen verkko niin, että vasteajat ovat kohtuullisia koko
maakunnan alueella. Varsinais-Suomen erityisenä haasteena on saaristoalue, jonka
 saavuttamiseen helikopteri- ja venepäivystys ovat välttämättömiä. Vahvistetaan
lähisairaaloidemme päivystyksiä Uudessakaupungissa, Loimaalla ja Salossa.