Hätätilanteessa apu paikalle nopeasti

Hätätilanteessa tarvittava apu on saatava paikalle mahdollisimman nopeasti.
Rakennetaan pelastuspalvelujen verkko niin, että vasteajat ovat kohtuullisia koko
maakunnan alueella. Varsinais-Suomen erityisenä haasteena on saaristoalue, jonka
 saavuttamiseen helikopteri- ja venepäivystys ovat välttämättömiä. Vahvistetaan
lähisairaaloidemme päivystyksiä Uudessakaupungissa, Loimaalla ja Salossa.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen rakentaminen on muuta maata myöhässä poliittisen jarruttelun seurauksena. Poliittinen vaikuttaminen hidasti uudistuksen suunnittelua, mutta 14 vuoden väännön jälkeen sote-alueilla päästään viimein valtuustotyöhön. Rahat tulevat olemaan edelleen tiukassa ja tulevat valtuustot joutuvat elämään ”talous edellä”-ajatuksen kanssa. Uudistus on silti mahdollisuus saada alueen asukkaat voimaan paremmin ja nopeasti avun piiriin, kun sitä tarvitaan. Suuressa kuvassa voidaan laittaa tavoitteeksi saada ”maailman onnellisin kansa” maailman terveimmäksi kansaksi.

Varsinais-Suomen Keskustan aluevaaliohjelma Osa 1

Sosiaalihuollon palveluita ei saa unohtaa sote-uudistuksessa
Hyvinvointialueuudistuksen suuri mahdollisuus on sosiaali- ja terveyspalvelujen
yhteensovittamisessa: ihminen saa aina tarvitsemansa palvelun oikea-aikaisesti,
  tarvitsemaltaan taholta tai moniammatillisessa yhteistyössä. Uuden hyvinvointialueen
vastuulle tulee esimerkiksi lastensuojelu, lapsiperhesosiaalityö, sosiaalipäivystys,
aikuissosiaalityö, päihdetyö ja maahanmuuttajien kotouttaminen. 

Marjaanan kommentti: Palveluiden suunnittelu on avainasemassa ja sen rinnalla yksilöidyllä palveluohjauksella päästään auttamaan asiakasta mahdollisimman nopeasti ja riittävällä laajuudella.